Οδηγίες Προς Λουομένους

Χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες στους χειριστές σκαφών, από τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία

Τους καλοκαιρινούς μήνες, η χρήση ταχύπλοων σκαφών στις θάλασσες της Κύπρου, αυξάνεται. Η χρήση τέτοιων σκαφών όμως χρειάζεται προσοχή για να αποφευχθούν ατυχήματα και δυσάρεστες καταστάσεις, ενώ διέπεται και από τη νομοθεσία.

Για το λόγο αυτό, η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, μας ενημερώνει και μας συμβουλεύει:  

Ταχύπλοο σκάφος σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος όχι μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) μέτρα, που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον κόμβων. Οποιοσδήποτε χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος πρέπει να είναι κάτοχος άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μετά από επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις. 

Πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του μπορεί να εφοδιαστεί με άδεια μαθητευόμενου χειριστή και μπορεί να χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος με την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται πάντοτε από πρόσωπο που κατέχει έγκυρη άδεια χειριστή. Όλα τα ταχύπλοα σκάφη θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και να φέρουν άδεια κυκλοφορίας την οποία εκδίδει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από επιθεώρηση του σκάφους.

Στους χειριστές σκαφών δίνονται, επιπλέον, οι ακόλουθες οδηγίες: 

 1. Απαγορεύεται να εισέρχεστε με το σκάφος σας στις περιοχές λουομένων. 
 2. Οδηγείτε το σκάφος σας από και προς την παραλία ΜΟΝΟ μέσα στους προκαθορισμένους διαύλους σκαφών, με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα και όχι πέραν των 5 χλμ/ώρα (3 κόμβοι). 
 3. Απαγορεύεται αυστηρά να ελλιμενίζετε/σταθμεύετε το σκάφος μέσα στις περιοχές λουομένων σε οποιαδήποτε περίπτωση. 
 4. Σκάφη παράνομα ελλιμενισμένα θα ρυμουλκούνται και οι ιδιοκτήτες τους θα καταγγέλλονται. 
 5. Ενημερωθείτε για τις Πρόνοιες της Νομοθεσίας και εφαρμόζετε τις πάντοτε. 
 6. Πριν κάνετε χρήση του σκάφους σας, βεβαιωθείτε ότι είναι σε άριστη κατάσταση τόσο το ίδιο το σκάφος όσο και η μηχανή του, καθώς και ότι είναι σωστά εξοπλισμένο (καύσιμα, κουπιά, ασύρματο VHF, φαρμακείο, κ.τλ.). 
 7. Μην χρησιμοποιείτε το σκάφος σας όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Μεταφέρετε πάντοτε μαζί σας την άδεια χειριστή και την άδεια κυκλοφορίας του σκάφους. 
 8. Συμμορφώνεστε με τις οδηγίες των ναυαγοσωστών και των μελών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας. 
 9. Σε περίπτωση που κάποιος ενήλικας αλλοδαπός θέλει να ενοικιάσει ταχύπλοο σκάφος, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του σκάφους να διαπιστώσει ότι είναι ικανός και κατάλληλος να οδηγήσει το ταχύπλοο σκάφος και προτού του το ενοικιάσει, να του ζητήσει να υπογράψει τη σχετική δήλωση που απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία. 
 10. Όλα τα πρόσωπα που επιβαίνουν σε ταχύπλοα σκάφη οφείλουν να φέρουν σωσίβια και να κάθονται σε στερεά καθίσματα. 
 11. Οποιοδήποτε πρόσωπο χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος, θα πρέπει να οδηγεί κατά τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική του ακεραιότητα ή την περιουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου και κατά τρόπο που να μην προκαλεί οχληρία. 
 12. Το κορδόνι αυτόματης διακοπής λειτουργίας της μηχανής πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένο με τον χειριστή. 
 13. Η κυκλοφορία των θαλάσσιων σκούτερ επιτρέπεται: Για την περίοδο από 1η Μαΐου έως 30η Σεπτεμβρίου, μεταξύ των ωρών 10.00 – 13.00 και 16.00 – 19.00. Μεταξύ 13.00 – 16.00 επιτρέπεται σε απόσταση 500 – 700 μέτρων από την ακτή. Για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 30η Απριλίου, επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και του εικοσιτετραώρου απαγορεύεται η χρήση τους: Όταν η θάλασσα είναι κυματώδης. 
 14. Όταν επικρατούν άνεμοι ταχύτητας μεγαλύτερης των δεκαέξι (16) κόμβων. Όταν η ορατότητα είναι μικρότερη του ενός (1) ναυτικού μιλίου. 
 15. Απαγορεύεται αυστηρά η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.