ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης μελών της Αστυνομίας που χειρίζονται υποθέσεις «Ευάλωτων Προσώπων»

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τη Δευτέρα 09/10/2023 στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, το 2o Πρόγραμμα εκπαίδευσης μελών της Αστυνομίας Κύπρου, τα οποία χειρίζονται υποθέσεις «Ευάλωτων Προσώπων».
Σκοπός του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν 14 μέλη της Αστυνομίας και δύο μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, είναι η ειδική κατάρτιση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των μελών που εργάζονται στις επηρεαζόμενες υπηρεσίες της Αστυνομίας και πρωτίστως στα Κλιμάκια Βίας στην Οικογένεια των Επαρχιακών ΤΑΕ, στην Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων (Υ.Δ.Υ.Ε.Π.) και σε Αστυνομικούς Σταθμούς, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια σε περιστατικά που έχουν ως εμπλεκόμενα μέρη ευάλωτα πρόσωπα.
Το Πρόγραμμα διάρκειας δύο εβδομάδων, σχεδιάστηκε κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων, αφού λήφθηκαν υπόψη μεταξύ άλλων, ειδικές ανακριτικές ανάγκες που προκύπτουν από τη σύσταση και λειτουργία νέων αστυνομικών δομών (Υ.Δ.Υ.Ε.Π. και Επαρχιακά Κλιμάκια Βίας), η εφαρμογή συναφών διαδικασιών, σύγχρονες τάσεις και στάσεις σχετικά με το χειρισμό θυμάτων και υποθέσεων που αφορούν ευάλωτα πρόσωπα και οι συστάσεις αρμόδιων Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών εποπτικών Αρχών.
Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να εφαρμόζουν στην πράξη τις πρόνοιες που αναφέρονται σε συναφείς Νομοθεσίες, Αστυνομικές Διατάξεις και Πρωτόκολλα, αναλόγως της κάθε περίπτωσης, να αναγνωρίζουν διάφορες περιπτώσεις ευάλωτων προσώπων και να ανταποκρίνονται ανάλογα, αναγνωρίζοντας την κατάσταση, τις στάσεις και τις ιδιαιτερότητες των θυμάτων ή οικογενειών τους, σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, που έχουν συναρμοδιότητα στις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται ευάλωτα πρόσωπα.
Η εκπαίδευση εστιάζει σε θύματα/μάρτυρες βίας που είναι παιδιά, γυναίκες, πρόσωπα με σωματική ή πνευματική αναπηρία, ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς και σε ελλείποντα πρόσωπα και παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το Νόμο.
Η εκπαίδευση διενεργείται από στελέχη της Αστυνομίας με συναφή εμπειρογνωμοσύνη ή εμπειρία (από Υ.Δ.Υ.Ε.Π. & Υ.Η.Ε. – Τ.Κ.Ε., Επαρχιακά ΤΑΕ) και εκπαιδευτές της Α.Α.Κ, καθώς και επιστήμονες/εμπειρογνώμονες που προέρχονται από αρμόδιους για το ζήτημα Οργανισμούς/Θεσμούς όπως, ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (Σ.Π.Α.Β.Ο.) – το Σπίτι της Γυναίκας, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Σπουδών για το Φύλο, την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς και από τον Ακαδημαϊκό χώρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν την Ημερίδα με θέμα “Safe & Together Model” που διοργάνωσε η Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης και καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ), με ομιλητή τον εμπειρογνώμονα σε θέματα Οικογενειακής Βίας, κ. David Mandel.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 20/10/2023.