ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αποτελέσματα ψυχομετρικών εξετάσεων για πρόσληψη στην Αστυνομία

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων για πρόσληψη στην Αστυνομία. (Αρ. Προκήρυξης 5503/140)

Επισυνάπτεται κατάλογος επιτυχόντων κατ’ αύξων αριθμό υποψηφίου