ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ανοικτοί για όλα τα οχήματα οι δρόμοι προς Τρόοδος

Ανοικτοί για όλα τα οχήματα είναι πλέον όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος (Προδρόμου – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους και Πλατρών – Τροόδους).

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί.