ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Εκτός λειτουργίας τα φώτα τροχαίας Περιστερώνας

Λόγω βλάβης, τα φώτα τροχαίας Περιστερώνας, έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Η τροχαία ρύθμιση γίνεται από μέλη της Αστυνομίας, μέχρι αποκατάστασης της βλάβης.

Το κοινό καλείται να είναι προσεκτικό και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.