ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διήμερο σεμινάριο με θέμα τη διασύνδεση της Κύπρου με το Σύστημα Πληροφοριών Schengen

Οι αλλαγές, αλλά και τα οφέλη που θα προκύψουν από την επικείμενη διασύνδεση της Κύπρου με το Σύστημα Πληροφοριών Schengen, ήταν το αντικείμενο διήμερου σεμιναρίου, που ολοκληρώθηκε σήμερα στη Λάρνακα. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των Υπευθύνων Τμημάτων, Κλιμακίων και Σταθμών της Αστυνομίας Κύπρου, για τις βασικότερες λειτουργίες του συστήματος, αλλά και τα οφέλη που θα προκύψουν για την Κύπρο, όταν στις 25/7/2023 ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το Σύστημα Πληροφοριών Schengen (SIS).

Το σεμινάριο προσφώνησε εκ μέρους του Διευθυντή Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, ο Υποδιευθυντής (Δ), Αναπληρωτής Αστυνόμος Β΄, Γιώργος Νικολαΐδης, ενώ τις διαλέξεις παρουσίασαν έμπειρα μέλη της Δ.Ε.Ε.-Δ.Α.Σ., του Τμήματος Πληροφορικής και αξιωματικός της Ιρλανδικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο διαχρονικής συνεργασίας που έχουν οι δυο Αστυνομικές Υπηρεσίες.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο SIRENE της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε.-Δ.Α.Σ.) και χρηματοδοτήθηκε, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.