ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αποτελέσματα ευρωπαϊκής εβδομάδας ενημέρωσης και τροχονομικών ελέγχων για οδήγηση φορτηγών και λεωφορείων

Εβδομάδα ενημέρωσης και αστυνόμευσης με οδικούς ελέγχους φορτηγών και λεωφορείων, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 13 – 19 Φεβρουαρίου, στο  πλαίσιο των δράσεων για την αύξηση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.

Η εβδομάδα δράσεων διεξήχθη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, από τις χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας Roadpol, με ενημέρωση για τους κινδύνους που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και με την εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων για παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας έγιναν συνολικά 653 έλεγχοι φορτηγών, από τους οποίους προέκυψαν 123 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα και 211 έλεγχοι λεωφορείων, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία.