ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Λόγω παγετού που έχει σχηματιστεί στις υψηλότερες ορεινές περιοχές, ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ είναι οι δρόμοι:

 • Καρβουνά – Τροόδους
 • Πλατρών – Τροόδους
 • Προδρόμου – Τροόδους

Επίσης, ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς είναι οι δρόμοι:

 • Αμιάντου – Καρβουνά
 • Πεδουλά – Προδρόμου
 • Προδρόμου – Πλατρών
 • Κακοπετριάς – Καρβουνά
 • Πεδουλά – Pinewood – Κακοπετριάς
 • Προδρόμου – Λεμύθου
 • Κακοπετριάς – Σπηλιών

Ταυτόχρονα λόγω της ολισθηρότητάς τους έχουν καταστεί επικίνδυνοι οι δρόμοι:

 • Πεδουλά – Κύκκου – Κάμπου
 • Κάμπου – Ορκόντα
 • Καρβουνά – Κυπερούντας – Αγρού
 • Αγρού – Παπούτσας

Στις υπόλοιπες περιοχές, το οδικό δίκτυο δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε προβλήματα, που να επηρεάζουν σοβαρά τη διακίνηση οχημάτων, στις κύριες οδικές αρτηρίες. Ωστόσο, εργασίες που διεξάγονται σε διάφορες περιοχές, δυνατό να επηρεάζουν την ομαλή διέλευση της τροχαίας κίνησης.

Όλοι οι χρήστες του οδικού δικτύου προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν πάντοτε πιστά τις πρόνοιες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.