ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Λόγω παγετού στις ψηλότερες ορεινές περιοχές, οι ακόλουθοι δρόμοι είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

Επαρχία Λεμεσού

Καρβουνά – Τροόδους

Πλατρών – Τροόδους

Προδρόμου – Τροόδους

Aγρού – Καρβουνά

Αγρού – Παπούτσας

Επαρχία Λευκωσίας

Παλαιχωρίου – Αγρού

Παλαιχωρίου – Ασκά – Φτερικουδίου

Φτερικουδίου – Άλωνας

Άλωνας – Πλατανιστάσας

Αληθινού – Λειβαδιών

Άλωνας – Πολύστυπου

Πολύστυπου – Χαντριών

Πολύστυπου- Λαγουδερών.

Διαμέρισμα Μόρφου

Πεδουλά – Προδρόμου

Πεδουλά – Pinewood – Κακοπετριάς

Προδρόμου – Πλατρών

Προδρόμου – Λεμύθου

Κύκκου – Γερακιών

Ανοικτοί αλλά ολισθηροί

Πεδουλά – Μουτουλλά

Κακοπετριάς – Καρβουνά

Κάμπου – Τσακκίστρας

Κύκκου – Πεδουλά

Κύκκου – Σταυρού της Ψώκας

Κάμπου – Κάτω Πύργου

Κακοπετριάς – Σπηλιών

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.