ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έχουν εντοπιστεί

Οι δύο αναζητούμενες ύποπτες γυναίκες εντοπίστηκαν στις 27 Νοεμβρίου, 2022, από μέλη του ΤΑΕ Πάφου.

Οι φωτογραφίες των αναζητούμενων προσώπων μπορούν να δημοσιευθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο δίνονται στη δημοσιότητα. Η μετέπειτα δημοσίευσή τους, δυνατόν να αντιβαίνει σε πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων και στους κανόνες της Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας περί Σεβασμού της Ιδιωτικής Ζωής και των Προσωπικών Δεδομένων. Τ F