ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης από Αστυνομία, Πολιτική Άμυνα και Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η αξιοποίηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών – Drones, στον τομέα έρευνας και διάσωσης αποτέλεσε το επίκεντρο κοινής άσκησης που πραγματοποίησαν η Αστυνομία Κύπρου, η Πολιτική Άμυνα, και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η άσκηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, 27 Ιουλίου, με στόχο την ανάπτυξη της συνεργασίας των τριών μερών, καθώς και στην ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και επιστημονικής τεχνογνωσίας στον τομέα έρευνας και διάσωσης.
Το σενάριο της άσκησης αφορούσε στον εντοπισμό και διάσωση ελλείποντος προσώπου, σε ορεινές και δύσβατες περιοχές του Τροόδους. Οι έρευνες με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών έγιναν συγκεκριμένα στις περιοχές Μουτουλλά και Πεδουλά, της περιοχής Μαραθάσας και επεκτάθηκαν σε διαφορετικά υψόμετρα, προς την περιοχή Κύκκου. Χρησιμοποιήθηκαν πέντε συνολικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τις έρευνες να καλύπτουν δασώδεις, ορεινές περιοχές, χωρίς να επεκτείνονται σε κατοικημένες περιοχές.
Στην άσκηση μετείχαν το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας – KIOS Research and Innovation Centre of Excellence, του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Πολιτική Άμυνα, και από πλευράς Αστυνομίας, μέλη του Τμήματος Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που αποτελούν μέλη των αστυνομικών ομάδων έρευνας και διάσωσης ως χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών.