ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιορισμοί στη χρήση αναλαμπόντων φανών από οδηγούς ρυμουλκών μηχανοκίνητων οχημάτων

Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι από τις 24 Ιουνίου, 2022, έχει τροποποιηθεί ο Κανονισμός 50 των βασικών περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεων Κανονισμών.
Σύμφωνα με την τροποποίηση του Κανονισμού, όλα τα οχήματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα για σκοπούς ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων ή οχημάτων που έχουν υποστεί σοβαρή βλάβη, θα πρέπει να διατηρούν αναμμένο έντονο κίτρινο αναλάμποντα φανό, ορατό προς όλες τις κατευθύνσεις, ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο οδικό σημείο όπου βρίσκεται το όχημα που ρυμουλκείται και ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσής του στο ρυμουλκό όχημα.
Σημειώνεται ότι, παραβίαση της νέας νομικής διάταξης ρυθμίζεται εξωδίκως με το χρηματικό ποσό των €50.