ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ημερομηνίες διεξαγωγής Ψυχομετρικών Εξετάσεων

Οι Ψυχομετρικές Εξετάσεις για πλήρωση κενών θέσεων στην Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα διεξαχθούν το Σάββατο 09 Απριλίου, 2022, ενώ για πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών, θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022.

Οι υποψήφιοι έχουν ενημερωθεί σχετικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν έχει παραλάβει την σχετική επιστολή, μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομικής Ακαδημίας, στα τηλέφωνα 22808236/22808483/22808247.