ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος (Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους, Προδρόμου – Τροόδους, Πλατρών – Τροόδους, Αγρού – Κυπερούντας και Κακοπετριάς – Καρβουνά) είναι κλειστοί για όλα τα οχήματα λόγω παγετού και χιονόπτωσης.

Οι ακόλουθοι δρόμοι είναι ανοιχτοί μόνο για οχήματα που είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς:

Επαρχία Λευκωσίας

Απλικίου – Παλαιχωρίου – Παπούτσας – Άλωνας,

Παλαιχωρίου – Ασκά – Φτερικουδίου – Άλωνας – Πλατανιστάσας – Πολύστυπου – Μαδαρής, Λαγουδερών – Χαντριών

Πολύστυπου – Λαγουδερών

Διαμέρισμα Μόρφου

Κακοπετριάς – Καρβουνά

Κακοπετριάς – Pinewood

Κακοπετριάς – Σπήλιων

Πεδουλά – Προδρόμου

Πεδουλά – Τροόδους – Πλατρών

Πεδουλά – Κύκκου

Προδρόμου – Λεμύθου

Κάμπου – Ορκόντα

Κάμπου – Κύκκου

Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά – Πεδουλά

Στις υπόλοιπες περιοχές, το οδικό δίκτυο δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα για την τροχαία κίνηση. Ωστόσο λόγω των βροχών το οδόστρωμα είναι ολισθηρό, γι’ αυτό οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Επισημαίνεται ότι η κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι μεταβαλλόμενη. Προτρέπεται το κοινό πριν τις διακινήσεις του, να ενημερώνεται για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο, μέσω και των ανακοινώσεων της Αστυνομίας, όπως δημοσιεύονται στην ενημερωτική ιστοσελίδα www.cypruspolicenews.com, στην κατηγορία Οδικό Δίκτυο, στους λογαριασμούς της Αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Twitter και Facebook, καθώς και στην εφαρμογή – application – «Αστυνομία Κύπρου».