Πολιτική cookies |Επικοινωνία

Την 1η Οκτωβρίου, 2020, τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, βάσει των οποίων έχουν αυξηθεί στην Κύπρο, οι ποινές για καθορισμένα τροχαία αδικήματα, ιδίως για όσα συντελούν στην πρόκληση θανατηφ...

Τα εξώδικα πρόστιμα δεν μπορούν να πληρωθούν πλέον σε Αστυνομικούς Σταθμούς. Πληρώνονται μόνο σε εμπορικές τράπεζες, συνεργατικά ιδρύματα και μέσω του διαδικτύου. Πληρωμή εξωδίκων μέσω διαδικτύου Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο και συνδεθείτε με την...

Εκδίδονται σε πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και σε αλλοδαπούς που διαµένουν στην Κύπρο νόµιµα για έξι τουλάχιστον µήνες. Σε περίπτωση αλλοδαπού αιτητή, τότε αυτός πρέπει να προσκοµίσει την άδεια παραµονής και το διαβατήριο του. Οι αιτήσεις υποβά...

Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους; Το ανώτατο όριο είναι 100 ΧΑΩ και το κατώτατο 65 ΧΑΩ. Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές; Είναι 50 ΧΑΩ εκτός αν υπάρχει άλλη σήμανση. Σε πόσο χρονικό διάστημα αφαιρούντα...

Το καθορισμένο όριο στην αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα, είναι: (α)Για όλες τις περιπτώσεις, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην πιο κάτω παράγραφο (β), 22 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (microgrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λί...

Πότε απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του αυτοκινήτου?

Σε όλα τα οχήματα δημόσιας χρήσης, καθώς επίσης και στα ιδιωτικά οχήματα, όταν σε αυτά επιβαίνουν παιδιά κάτω των 16 ετών....

Ποια πιστοποιητικά είναι απαραίτητα σε κάθε ιδιωτικό όχημα?

Tα ακόλουθα έγγραφα είναι απαραίτητα για σκοπούς ελέγχου σε κάθε ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα: Πιστοποιητικό εγγραφής Άδεια οδηγού Πιστοποιητικό ασφάλειας Πιστοποιητικό Καταλληλότητας....

Κάθε πόσα χρόνια ανανεώνεται το ΜΟΤ?

Καινούριο μηχανοκίνητο όχημα για πρώτη φορά ΜΟΤ πηγαίνει όταν περάσουν τέσσερα χρόνια από την ημερομηνίας εγγραφής του και μετά κάθε δύο χρόνια. Για μεταχειρισμένα οχήματα κάθε δύο χρόνια. Σε περίπτωση μη ανανέωσης του ΜΟΤ, τότε η άδεια κυκλοφορίας ...

Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 22802424 Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 1 Λευκωσίας 22802288 Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 2 Λευκωσίας 22802188 Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 3 Λευκωσίας 22802150 Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 4 Λευκωσίας 22802424 Πυροσβεστικός...

1441 24ωρη γραμμή χωρίς χρέωση 24643005 Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λιμενικοί και Ναυτικοί Σταθμοί: Λιμενικός Σταθμός νέου Λιμανιού Λεμεσού 25805333 Ναυτικός Σταθμός Λεμεσού 25805372 Λιμενικός και Ναυτικός Σταθμός Λάρνακας24804426 ...

Στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λειτουργούν, επί 24ώρου βάσεως, Γραφεία Εξυπηρέτησης του κοινού, όπου μπορείτε να απευθύνεστε για παροχή πληροφοριών και οποιασδήποτε άλλης βοήθειας. 24804715 Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού Αερολιμένα Λάρνακας ...

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη 1478 Λευκωσία Τηλ.: 22808080 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ψυχικού 8, 2038 Στρόβολος, Λευκωσία Τηλ.: 22802020 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ Λεοντίου & Γλάδστωνος 1, Τ.Θ. 56059, 3304 Λεμεσός Τηλ.: ...

112 ή 199 Άμεση Βοήθεια 1460 Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη 1498 Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή Υ.ΚΑ.Ν. 1414 Γραμμή Κυνηγού 1407 Αναφορά Πυρκαγιών...

Η «Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων 116111» είναι μια νέα συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους. Αν είσαι παιδί ή έφηβος μέχρι 18 ετών μπορείς να τηλεφωνήσεις δωρεάν από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο από οποιοδήποτε μέρος ...

Το 116000 είναι η Κοινή Ευρωπαϊκή Γραμμή έκτακτης ανάγκης για παιδιά που αγνοούνται. Σήμερα η γραμμή αυτή λειτουργεί σε 22 κράτη-μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, ...../Δείτε όλες τις αναρτήσεις>>>