ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Ερωτήσεις – Απαντήσεις σχετικά με το σύστημα φωτοεπισήμανσης
Γιατί εγκατασταθήκαν οι κάμερες; Σκοπός εγκατάστασης του νέου  συστήματος φωτοεπισήμανσης είναι η μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τροχαίων συγκρούσεων. Εστιάζεται επίσης στην αλλαγή συμπεριφοράς των οδηγών…