ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Που μπορώ να πληρώσω εξώδικο πρόστιμο
Τα εξώδικα πρόστιμα δεν μπορούν να πληρωθούν πλέον σε Αστυνομικούς Σταθμούς. Πληρώνονται μόνο σε εμπορικές τράπεζες, συνεργατικά ιδρύματα και μέσω του διαδικτύου.Πληρωμή εξωδίκων μέσω διαδικτύουΠατήστε…
Πιστοποιητικά ιδιωτικών οχημάτων –
Tα ακόλουθα έγγραφα είναι απαραίτητα για σκοπούς ελέγχου σε κάθε ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα: Πιστοποιητικό εγγραφήςΆδεια οδηγούΠιστοποιητικό ασφάλειαςΠιστοποιητικό Καταλληλότητας.