Αστυνομικοί Σταθμοί Λευκωσίας

Αστυνομικός Σταθμός Κοκκινοτριμιθιάς
Διεύθυνση: Πάροδος Γρηγόρη Αυξεντίου, 2660 Κοκκινοτριµιθιά, Λευκωσία Τηλέφωνο.:22607140 Κοινότητες που αστυνοµεύει: Κοκκινοτριµιθιά, Παλαιοµέτοχο, Άγιοι Τριµιθιάς, Μάµµαρι, ∆ένεια