Αστυνομικοί Σταθμοί Λεμεσού

Αστυνομικός Σταθμός Αυδήμου

Διεύθυνση: Αυδήµου, 4600 Λεµεσός

Τηλέφωνο: 25814370

Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος Θωµάς, Αλέκτωρα, Αυδήµου, τοποθεσία Μαντάλα, Πλατανίσκια, Πραστειό, Ανώγυρα, Παραµάλι, τοποθεσία Λάκκος του Φράγκου, Αγρόκτηµα Στερακόβου.